Kelas Pembentukan Rohani Kristen (PRK) mempelajari pokok-pokok pembentukan rohani Kristen, yang membahas mengenai pentingnya pembentukan rohani Kristen, disiplin rohani, disiplin rohani yang menghasilkan buah, kedewasaan rohani, dan penyakit rohani. Pelajaran ini akan sangat berguna bagi semua orang Kristen yang rindu kehidupannya semakin mengalami pertumbuhan di dalam iman kekristenan.